Rozmiar
ściegów
Max liczba
kolorów
Kon
trast
Jas
ność
Odcień
%
Nasy
cenie%
Szerokość:
Wpisz liczbę poziomych ściegów tutaj.
ściegów
Wysokość:
Wpisz liczbę pionowych ściegów tutaj.
ściegów
Mulina:
Przestrzeń barw:
Dither:
cięcie

Rzeczywista liczba użytych kolorów:---

Szacunkowe wymiary na kanwę aida o gęstości:

Szerokość:---cmcal, Wysokość:---cmcal

Wielkość wzoru:( x = ) ściegów

To jest darmowy wzór!Wzory, składające się z mniej niż 1001 ściegów, są za darmo!

Dodaj tekst - rozmiar: styl: kolor:Wprowadź zmiany
Zdjęcie jest teraz wyświetlane w kolorze mulin i jest gotowe do edytowania za pomocą suwaków. Kolory i liczba ściegów także może być zmieniona. Naciśnij Pomoc aby zobaczyć wszystkie opcje.
Maksymalna ilość 1000000 ściegów została przekroczona. Prosimy wybrać mniejszą ilość ściegów.
Wybrano nieprawidłową liczbę kolorów. Prosimy wybrać mniej kolorów.
Prosimy wybrać inny rodzaj muliny, 'Kolory rzeczywiste' nie mają odpowiedników w mulinie.
Coś poszło źle...
Dziękujemy! Pomożemy ci wkrótce.
Przeciągnij granice aby widoczna część wewnątrz czerwonego kwadratu dopasować część obrazu, który ma wyniku, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wyciąć.
Aby cofnąć tę akcję trzeba będzie wrócić do domową i przesłać swoje zdjęcie jeszcze raz